Visie openbare ruimte centrum Tegelen

Tegelen Centrum (gemeente Venlo) heeft veel meer in zich dan dat je op het eerste gezicht denkt. In opdracht van BIZ Tegelen heeft StadsKracht samen met het bureau RuimteVerhaal een magazine gemaakt gericht op de potentie van Tegelen en hoe dit gebruikt kan worden bij de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum. Het … Lees verder

Kronenburg

Transformatie Kronenburg Arnhem

In de periode december 2020 t/m mei 2021 is StadsKracht in opdracht van de Gemeente Arnhem, Wereldhave – eigenaar van winkelcentrum Kronenburg – en woningontwikkelaar Amvest als procesregisseur aangesteld van de wijkvernieuwing Kronenburg in Arnhem-zuid. Met doelstellingen als een betere openbare ruimte met meer groen, extra woningen, betere verbindingen en een sterker imago. Onderdeel van … Lees verder

Transformatie Blerick en Tegelen

De winkelcentra in Blerick en Tegelen binnen de gemeente Venlo kampen met terugloop van bezoekers en een behoorlijk aandeel leegstand.Om de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te kunnen bieden, wordt vanaf 2017 in Tegelen en vanaf 2018 in Blerick, samen met stakeholders gewerkt aan integrale uitvoeringsplannen waarbij wordt ingezet op verbetering van de … Lees verder

Transformatiemanager Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

Winkelcentrum Dukenburg is een stadsdeelcentrum in de gelijknamige wijk. Het centrum kampt met een forse leegstand en gedateerde uitstraling. Samen met Adviesbureau BRO is StadsKracht aangesteld als transformatiemanagement team.  Met als opdracht om te komen tot een voorstel voor een andere invulling van een deel van het centrum en een transformatie van de omgeving. Dat … Lees verder