Transformatie Blerick en Tegelen

Expertise: Transformatie / Centrumvisie
Opdrachtgever: Taskforce Winkelhart Blerick & Stichting BIZ Centrum Tegelen
Jaar: 2019-2020-2021

De winkelcentra in Blerick en Tegelen binnen de gemeente Venlo kampen met terugloop van bezoekers en een behoorlijk aandeel leegstand.
Om de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te kunnen bieden, wordt vanaf 2017 in Tegelen en vanaf 2018 in Blerick, samen met stakeholders gewerkt aan integrale uitvoeringsplannen waarbij wordt ingezet op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, het terugdringen van leegstand, optimalisatie van bereikbaarheid en parkeren en marketinginspanningen. StadsKracht heeft in samenwerking met het bureau RuimteVerhaal een actieprogramma aan ruimtelijke en marketingtechnische ontwikkelingskansen voor de centra van Blerick en Tegelen en haar deelgebieden opgesteld. Het accent ligt daarbij sterk op ‘placemaking’, oftewel plekken creëren waar bezoekers graag verblijven.

In 2021 heeft StadsKracht voor beide centra vervolgwerkzaamheden verricht. In Blerick het herijken van de centrumvisie met impressies en in Tegelen het transformeren van de openbare ruimte op basis van een nieuwe identiteit. 

StadsKracht is voor deze opdrachten een samenwerking aangegaan met Bureau RuimteVerhaal.