Over StadsKracht

StadsKracht, opgericht in 2015 door Stefan van Aarle, is het resultaat van een lang gekoesterde wens om zijn passie voor retail en centrumgebieden uit te oefenen in een eigen onderneming: “Na het behalen van een Mastertitel in Leisure Studies/Vrijetijdswetenschappen aan de Universiteit heb ik jarenlang met veel plezier gewerkt bij BRO Adviseurs. Verspreid over Nederland en België heb ik overheden/retailers en centrummanagement organisaties geadviseerd om centrumgebieden beter te laten functioneren. In 2015 heb ik de daad bij het woord gevoegd en StadsKracht opgericht om mij nog meer te kunnen specialiseren in de enerverende wereld van binnensteden en dorpscentra”.

Een centrum vormt een complex organisme waar op strategisch en operationeel niveau dagelijks uitdagingen liggen. In de samenwerking van alle stakeholders die ‘leven’ in een centrumgebied ligt de uitdaging van StadsKracht.
StadsKracht adviseert overheden, ondernemers, vastgoedeigenaren en intermediairs. Daarnaast is StadsKracht op locatie in binnensteden inzetbaar als procesmanager. De laatste jaren bijvoorbeeld in Maastricht, Tilburg, Venlo, Oosterhout en Arnhem.

Stefan van Aarle – foto door Jules van Iperen