Binnenstad Roosendaal

Evaluatie samenwerking binnenstad Roosendaal

Sinds 2016 werken stakeholders in de binnenstad van Roosendaal samen aan het versterken van de lokale en regionale positie. Vanaf 2021 wordt er gewerkt aan de hand van een integrale meerjarenagenda die thematisch is opgebouwd. Thema’s en projecten zijn gekoppeld aan de verschillende trekkers zodat eigenaarschap ontstaat. Anno 2023 is de behoefte aanwezig om de … Lees verder

VEBM maastricht voorzitterschap

Voorzitter Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM)

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend. De vereniging heeft 210 leden en vertegenwoordigt de eigenaren van circa 750 panden met een kadastrale oppervlakte van 145.000m2 in de binnenstad van Maastricht. … Lees verder

Directeur Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)

De Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) is in 2015 opgericht met als doel: En de rode draad hierbij: Arnhem weer terugbrengen in de Top 10 van meest aantrekkelijke binnensteden.VECA is bedoeld voor alle eigenaren van commercieel of beleggingsvastgoed die daarmee belang hebben bij het economisch functioneren van de binnenstad. Als directeur van VECA is … Lees verder

waalkade

Gebiedsregisseur Waalkade Nijmegen

De Waalkade in Nijmegen is getransformeerd. Dit prachtige stukje Nederland heeft een nieuwe inrichting en daarmee een nieuwe functie. Een voormalig parkeerterrein is nu een bruisend gebied in het centrum met veel groen, beleving van het water en ruime terrassen.  Namens de stakeholders in het gebied is StadsKracht aangesteld als gebiedsregisseur met als taken om … Lees verder

Regisseur Binnenstad Tilburg

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft als taak het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en het verhogen van de leefbaarheid in de meest brede zin in de hele binnenstad. Met een team van specialisten wordt daaraan gewerkt. Ruim 600 ondernemers en 150 vastgoedeigenaren dragen daar via een collectieve financiering (Ondernemersfonds en Bedrijveninvesteringszone) aan … Lees verder