Evaluatie samenwerking binnenstad Roosendaal

Expertise: Centrummanagement
Opdrachtgever: Roosendaal Binnenstad BV
Jaar: 2023

Sinds 2016 werken stakeholders in de binnenstad van Roosendaal samen aan het versterken van de lokale en regionale positie. Vanaf 2021 wordt er gewerkt aan de hand van een integrale meerjarenagenda die thematisch is opgebouwd. Thema’s en projecten zijn gekoppeld aan de verschillende trekkers zodat eigenaarschap ontstaat. Anno 2023 is de behoefte aanwezig om de huidige samenwerking te evalueren. Het doel? De focus verscherpen en de inzet meer behapbaar te verdelen.

Op basis van verschillende onderzoeksvragen heeft een uitgebreide interviewronde met de samenwerkingspartners plaatsgevonden. De verzamelde input is vervolgens ingedeeld en uitgewerkt in verschillende thema’s. Er is bijvoorbeeld aandacht voor de projecten, de huidige samenwerkingsstructuur in een BV en de financiering van de organisatie. Met in het achterhoofd de kennis van StadsKracht over de werkwijze in vergelijkbare binnensteden zijn concrete aanbevelingen gedaan waar Roosendaal binnenstad BV mee aan de slag kan.

Voor de uitvoering van deze opdracht is StadsKracht de samenwerking aangegaan met Van der Helm Consultancy.