drachten centrum

Centrumvisie Drachten

StadsKracht heeft in 2021 en 2022 een centrumvisie met uitvoeringsprogramma voor Drachten in de gemeente Smallingerland opgesteld. Door verschillende media is aandacht besteed aan de visie.  Omroep Friesland Leeuwarder Courant Friesch Dagblad

VEBM maastricht voorzitterschap

Interview in De Limburger over voorzitterschap VEBM

In maart 2022 is Stefan van Aarle geïnstalleerd als voorzitter van de Vereniging Eigenaren Binnenstad Maastricht (VEBM). De VEBM heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend. De vereniging heeft het laatste decennium een forse groei doorgemaakt. Van 60 … Lees verder

arnhem binnenstad winkelen

Interview in Gelderlander over BIZ

Sinds 2019 is Stefan van Aarle directeur van de Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA). VECA is bedoeld voor alle eigenaren van commercieel of beleggingsvastgoed die daarmee belang hebben bij het economisch functioneren van de binnenstad. VECA streeft naar invoering van een BIZ voor vastgoed in de binnenstad per 1 januari 2023. De Gelderlander heeft uitgebreid … Lees verder

magazine bloem en blad winkelstraat

Interview Magazine Bloem & Blad

Door online shoppen en corona heeft het midden- en kleinbedrijf het lastig. Toch zijn er volop kansen, vindt binnenstad- en retailexpert Stefan van Aarle: ‘Mensen zijn hun lokale winkels meer gaan waarderen. Gebruik deze trend om jezelf op de kaart te zetten, met service en persoonlijk contact.’ Lees hier het volledige interview. 

Carleysplaats Blerick

Visies Blerick en Tegelen

De openbare ruimte in zowel Blerick als Tegelen wordt de komende jaren op de schop genomen. StadsKracht heeft in samenwerking met bureau RuimteVerhaal een visie opgesteld voor beide stadsdeelcentra in de gemeente Venlo. Dat is nodig ook, want de centra hebben al jaren te kampen met teruglopende bezoekersaantallen. Leegstand, het uitblijven van investeringen en te … Lees verder