Smallingerland sfeer foto

Detailhandelsvisie gemeente Smallingerland

Verschillende oorzaken hebben er toe geleid dat winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, zo ook in de gemeente Smallingerland. Retail is, en blijft, een belangrijke sector voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente en de arbeidsmarkt. Smallingerland streeft naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur, waar optimaal wordt ingespeeld op een voor consumenten aantrekkelijke winkelgebieden. Gericht op boodschappen doen, … Lees verder

Locatieonderzoek supermarkt Geertruidenberg

De huidige vestiging van supermarkt Plus in Geertruidenberg voldoet niet meer aan moderne maatstaven. De exploitant en de vastgoedeigenaar wensen een uitbreiding van de huidige vestiging om zo een volwaardige supermarkt te kunnen realiseren die toekomstbestendig is. Om deze reden is door StadsKracht onderzocht welke locatie geschikt is voor een mogelijke verplaatsing van de supermarkt … Lees verder

Projectleider Detailhandelsbeleid en Ondernemersfonds gemeente Harderwijk

In de gemeente Harderwijk is StadsKracht in 2019 actief geweest als interim projectleider op twee dossiers. Enerzijds het opstellen van een nieuw gemeentelijk detailhandelsbeleid. Anderzijds het onderzoeken van de haalbaarheid van een gemeentebreed Ondernemersfonds op basis van een OZB opslag niet-woningen.