Locatieonderzoek supermarkt Geertruidenberg

Expertise: Retail/Detailhandel
Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg
Jaar: 2020

De huidige vestiging van supermarkt Plus in Geertruidenberg voldoet niet meer aan moderne maatstaven. De exploitant en de vastgoedeigenaar wensen een uitbreiding van de huidige vestiging om zo een volwaardige supermarkt te kunnen realiseren die toekomstbestendig is. Om deze reden is door StadsKracht onderzocht welke locatie geschikt is voor een mogelijke verplaatsing van de supermarkt binnen de kern Geertruidenberg. Circa 20 potentiële locaties die zijn opgehaald in het voortraject zijn teruggebracht naar een viertal kansrijke locaties. Deze vier locaties zijn nader onderzocht en getoetst aan de hand van diverse criteria.