Aanpak

StadsKracht staat voor passie voor de (binnen)stad en daadkrachtig handelen. Sinds oprichting in 2015 is StadsKracht betrokken geweest bij allerlei vraagstukken op het snijvlak van centrumontwikkeling, ruimtelijke ordening, retail, vastgoed en samenwerking. Variërend van opgaven in kleine kernen tot opgaven in de grootste Nederlandse binnensteden. Het onderscheidende profiel komt tot uiting in een brede kennis van theorie/beleid, kennis van de laatste trends/ontwikkelingen, een ruime praktijkgerichte ervaring en bovenal aandacht voor een zorgvuldig proces. StadsKracht schakelt eenvoudig met individuele ondernemers en vastgoedeigenaren, maar minstens zo soepel met bestuurders. Betrokkenheid bij het vraagstuk van de opdrachtgever en het gewenste resultaat staat daarbij centraal. Realiteitszin is een terugkerend handelingsperspectief. Niemand heeft baat bij adviezen die niet uitvoerbaar zijn. Tot slot zit pragmatisch handelen in het DNA van StadsKracht. Dat vertaalt zich in een ‘hands-on-mentaliteit’ in combinatie met een oplossingsgerichte benadering.

Geen enkel bureau heeft alle kennis in huis. StadsKracht werkt daarom met regelmaat samen met andere bureaus om de opdrachtgever zo compleet mogelijk te adviseren.

Hands-on

Pragmaticus

Resultaatgericht