Detailhandelsvisie gemeente Smallingerland

Expertise: Retail/Detailhandel
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Jaar: 2023

Verschillende oorzaken hebben er toe geleid dat winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, zo ook in de gemeente Smallingerland. Retail is, en blijft, een belangrijke sector voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente en de arbeidsmarkt. Smallingerland streeft naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur, waar optimaal wordt ingespeeld op een voor consumenten aantrekkelijke winkelgebieden. Gericht op boodschappen doen, recreatief winkelen en doelgericht winkelen.

Met de detailhandelsvisie zet de gemeente Smallingerland in op een krachtige, toekomstbestendige winkelstructuur. In het detailhandelsvisie is een gewenste structuur opgezet met stedelijke ambities als uitgangspunten. Deze zijn inzichtelijk uitgewerkt in verschillende richtingen voor winkelconcentraties en ontwikkelingen per gebied.

StadsKracht heeft de visie opgesteld en getoetst aan de mening van de vertegenwoordigers van de verschillende winkelgebieden.