Binnenstadsvisie Delft

Eind 2012 is de binnenstadsvisie Delft ‘Vitaal en Gastvrij’ opgesteld. Doelstelling van de binnenstadsvisie is het versterken van de bezoekersfunctie van de binnenstad om zo de verdiencapaciteit van de binnenstad te vergroten: meer bezoekers, hogere bestedingen en hogere waardering.
Er zijn vier programmalijnen met een horizon tot 2020.

Lees verderBinnenstadsvisie Delft