Transformatie Kronenburg Arnhem

Expertise: Transformatie
Opdrachtgever: Gemeente Armhem, Wereldhave & Amvest
Jaar: 2021

In de periode december 2020 t/m mei 2021 is StadsKracht in opdracht van de Gemeente Arnhem, Wereldhave – eigenaar van winkelcentrum Kronenburg – en woningontwikkelaar Amvest als procesregisseur aangesteld van de wijkvernieuwing Kronenburg in Arnhem-zuid. Met doelstellingen als een betere openbare ruimte met meer groen, extra woningen, betere verbindingen en een sterker imago. Onderdeel van de vernieuwing is een transformatie van het huidige winkelcentrum naar een ‘Full Service Center’ met een mix aan voorzieningen.

Er is een ontwikkelperspectief gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit is een visie voor de toekomst van de wijk. Nieuwe woningen in de wijk vormen een belangrijke drager van de visie. Deels in het middeldure en deels in het betaalbare segment. Met de visie voor Kronenburg heeft de gemeente een subsidie ontvangen via de Woningbouwimpuls regeling van de rijksoverheid. Lees hier meer.