Transformatie Nieuwstraat binnenstad Oosterhout

Expertise: Transformatie
Opdrachtgever: Gemeente Oosterhout
Jaar: 2023

De Nieuwstraat in de binnenstad van Oosterhout kampt al jaren met een forse leegstand. De omvang van veel panden sluit niet aan bij de wensen van de commerciële vastgoedmarkt. Tevens zijn er verschillende beleidswensen bij de gemeente, zoals het vergroenen van het gebied. Om deze wensen te verbinden is er een gezamenlijke aanpak nodig. Door de geplande transformatie van Arendshof 2 van winkelcentrum naar stadhuis ontstaan er voor de Nieuwstraat nieuwe kansen. De Nieuwstraat vormt namelijk de poort naar het nieuwe stadhuis.

StadsKracht heeft in opdracht van de gemeente Oosterhout samen met Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het gebied. Uitgangspunten zijn het toevoegen van nieuwe woningen op verdieping met in de plint goede commerciële meters. Ook is aandacht voor een verbetering van de openbare ruimte.
Het vastgoed is verdeeld over verschillende particuliere eigenaren en met hen is een proces doorlopen met als resultaat dat er een breed besef aanwezig is dat de kwaliteit van de Nieuwstraat enkel door structuuringreep verbeterd kan worden. De visie wordt in 2024 verder uitgewerkt tot een concreet plan.