Carleysplaats Blerick

Centrumvisie Blerick

In opdracht van de TaskForce Blerick heeft StadsKracht samen met bureau RuimteVerhaal de visie voor het centrum van Blerick herijkt. Blerick is een Middeleeuwse nederzetting aan de rivier de Maas. Een deel van deze geschiedenis is nog altijd zichtbaar in het huidige centrum. Maar het centrum van Blerick kent vandaag de dag ook de nodige … Lees verder

Kronenburg

Transformatie Kronenburg Arnhem

In de periode december 2020 t/m mei 2021 is StadsKracht in opdracht van de Gemeente Arnhem, Wereldhave – eigenaar van winkelcentrum Kronenburg – en woningontwikkelaar Amvest als procesregisseur aangesteld van de wijkvernieuwing Kronenburg in Arnhem-zuid. Met doelstellingen als een betere openbare ruimte met meer groen, extra woningen, betere verbindingen en een sterker imago. Onderdeel van … Lees verder

Locatieonderzoek supermarkt Geertruidenberg

De huidige vestiging van supermarkt Plus in Geertruidenberg voldoet niet meer aan moderne maatstaven. De exploitant en de vastgoedeigenaar wensen een uitbreiding van de huidige vestiging om zo een volwaardige supermarkt te kunnen realiseren die toekomstbestendig is. Om deze reden is door StadsKracht onderzocht welke locatie geschikt is voor een mogelijke verplaatsing van de supermarkt … Lees verder

Procesregisseur oprichting Bedrijven Investeringszones (BIZ)

In 2020 en 2021 zijn door StadsKracht diverse BIZ trajecten begeleid voor ondernemers en in enkele gevallen ook vastgoedeigenaren. Concreet gaat het om de centra van Gemert, Veghel, Sint-Oedenrode, Schijndel en het winkelcentrum Dillenburgplein in Ridderkerk. Naast het begeleiden van de gemeente bij de voorbereidende werkzaamheden (zoals tarifering, gebiedsafbakening en opstellen van een verordening) vormt … Lees verder

Centrumvisie Dinxperlo

StadsKracht heeft samen met ondernemers, eigenaren en andere belangenorganisaties een toekomstplan opgesteld voor het centrum van Dinxperlo in de gemeente Aalten. Een bijzonder grensdorp in De Achterhoek. Op basis van meerdere analyses zijn vier uiteenlopende scenario’s voor de toekomst van het centrum opgesteld. Met diverse participatievormen zijn reacties in het dorp opgehaald, die vervolgens zijn … Lees verder