Procesregisseur oprichting Bedrijven Investeringszones (BIZ)

In 2020 zijn door StadsKracht diverse BIZ trajecten begeleid voor ondernemers en in enkele gevallen ook vastgoedeigenaren. Concreet gaat het om het centrum van Gemert, het centrum van Bakel, het centrum van Veghel en het winkelcentrum Dillenburgplein in Ridderkerk. Naast het begeleiden van de gemeente bij de voorbereidende werkzaamheden (zoals tarifering, gebiedsafbakening en opstellen van … Lees verder

Centrumvisie Dinxperlo

StadsKracht heeft samen met ondernemers, eigenaren en andere belangenorganisaties een toekomstplan opgesteld voor het centrum van Dinxperlo in de gemeente Aalten. Een bijzonder grensdorp in De Achterhoek. Op basis van meerdere analyses zijn vier uiteenlopende scenario’s voor de toekomst van het centrum opgesteld. Met diverse participatievormen zijn reacties in het dorp opgehaald, die vervolgens zijn … Lees verder

Transformatie Blerick en Tegelen

De winkelcentra in Blerick en Tegelen binnen de gemeente Venlo kampen met terugloop van bezoekers en een behoorlijk aandeel leegstand.Om de uitdagingen van de huidige tijd het hoofd te kunnen bieden, wordt vanaf 2017 in Tegelen en vanaf 2018 in Blerick, samen met stakeholders gewerkt aan integrale uitvoeringsplannen waarbij wordt ingezet op verbetering van de … Lees verder

Directeur Vereniging Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA)

De Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem (VECA) is in 2015 opgericht met als doel: Een sterk lokaal vastgoednetwerk in de Arnhemse binnenstad; Belangenbehartiging vastgoed in de Arnhemse binnenstad; Gezamenlijke acquisitiekracht; Samen met de andere stakeholders werken aan een stevige verbeteragenda voor de binnenstad; En de rode draad hierbij: Arnhem weer terugbrengen in de Top 10 … Lees verder