BIZ Winkelcentrum Westermarkt vastgoedeigenaren

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: SBWW Westermarkt
Jaar: 2023

Al jaren is er planvorming gaande over de herontwikkeling van Winkelcentrum Westermarkt in Tilburg. Het momentum is aanwezig dat planvorming nu bij elkaar komt. Transformatie van de Westermarkt naar een gebied met een kwalitatief beter winkelcentrum en meer woningen is het uitgangspunt.

Door verschillende ontwikkelingen is er extra noodzaak voor eigenaren van de huidige winkelpassage om te investeren in de kwaliteit en uitstraling van de winkelpassage. De SBWW (collectief van eigenaren) heeft het initiatief genomen om een Bedrijven Investeringszone (BIZ) voor vastgoedeigenaren op de Westermarkt te initiëren. Deze middelen zullen geïnvesteerd worden in de planvoorbereiding voor de herontwikkeling. In december van 2024 heeft de gemeenteraad van Tilburg de verordening vastgesteld. Begin februari 2024 mogen alle vastgoedeigenaren een stem uitbrengen.