Smallingerland sfeer foto

Detailhandelsvisie gemeente Smallingerland

Verschillende oorzaken hebben er toe geleid dat winkelgebieden kampen met stagnatie en leegstand, zo ook in de gemeente Smallingerland. Retail is, en blijft, een belangrijke sector voor het voorzieningenniveau binnen de gemeente en de arbeidsmarkt. Smallingerland streeft naar een toekomstbestendige detailhandelsstructuur, waar optimaal wordt ingespeeld op een voor consumenten aantrekkelijke winkelgebieden. Gericht op boodschappen doen, … Lees verder

Transformatiemanager Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

Winkelcentrum Dukenburg is een stadsdeelcentrum in de gelijknamige wijk. Het centrum kampt met een forse leegstand en gedateerde uitstraling. Samen met Adviesbureau BRO is StadsKracht aangesteld als transformatiemanagement team.  Met als opdracht om te komen tot een voorstel voor een andere invulling van een deel van het centrum en een transformatie van de omgeving. Dat … Lees verder

waalkade

Gebiedsregisseur Waalkade Nijmegen

De Waalkade in Nijmegen is getransformeerd. Dit prachtige stukje Nederland heeft een nieuwe inrichting en daarmee een nieuwe functie. Een voormalig parkeerterrein is nu een bruisend gebied in het centrum met veel groen, beleving van het water en ruime terrassen.  Namens de stakeholders in het gebied is StadsKracht aangesteld als gebiedsregisseur met als taken om … Lees verder

Evaluatie Ondernemersfonds Delft 2017

In 2011 is het Ondernemersfonds Delft opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komen er middelen beschikbaar om projecten van te financieren. Het Ondernemersfonds heeft tot doel het economisch functioneren van de stad Delft te versterken en de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen te versterken.

Lees verderEvaluatie Ondernemersfonds Delft 2017

Evaluatie Het Fonds Groningen 2017

Aanleiding In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te financieren. Het Fonds heeft tot doel het economisch functioneren van de gemeente Groningen te versterken en de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen te … Lees verder