Transformatiemanager Winkelcentrum Dukenburg Nijmegen

Expertise: Retail
Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen - samenwerking met BRO Adviseurs
Jaar: 2019-2020-2021-2022-2023

Winkelcentrum Dukenburg is een stadsdeelcentrum in de gelijknamige wijk. Het centrum kampt met een forse leegstand en gedateerde uitstraling.

Samen met Adviesbureau BRO is StadsKracht aangesteld als transformatiemanagement team.  Met als opdracht om te komen tot een voorstel voor een andere invulling van een deel van het centrum en een transformatie van de omgeving. Dat doen we in nauwe samenspraak met de gemeente, de CCVE/eigenaren en andere partners.

Na twee jaar intensieve procesbegeleiding is in december 2020 een serieuze stap gezet in de gebiedsontwikkeling met tekenen van een intentieovereenkomst tussen de Gemeente Nijmegen, BPD Gebiedsontwikkeling, Giesbers Ontwikkelen en Bouwen en de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren. Momenten worden diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd met als doel om tot concrete afspraken te komen tussen de partijen.