Evaluatie Ondernemersfonds Delft 2017

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Ondernemersfonds Delft
Jaar: 2017

In 2011 is het Ondernemersfonds Delft opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komen er middelen beschikbaar om projecten van te financieren. Het Ondernemersfonds heeft tot doel het economisch functioneren van de stad Delft te versterken en de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen te versterken.

Tussen de gemeente en het Ondernemersfonds is het voorgenoemde convenant getekend. Daarin is opgenomen om in 2017 de voortgang van het Ondernemersfonds te evalueren die wordt voorgelegd aan de ondernemersorganisaties en het college van burgemeester en wethouders. Op basis van deze evaluatie kunnen het beleid en de doelstellingen van het Ondernemersfonds eventueel worden bijgesteld. StadsKracht is, vanwege de bekendheid met het principe van ondernemersfondsen en ruime ervaring met evaluaties en doorontwikkelingen elders, gevraagd het onderzoek uit te voeren en conclusies en aanbevelingen te formuleren.