Evaluatie Het Fonds Groningen 2017

Aanleiding In 2011 is de Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen opgericht. Via een opslag op de OZB-aanslag komt er jaarlijks circa Euro 1,75 miljoen beschikbaar om projecten van Het Fonds te financieren. Het Fonds heeft tot doel het economisch functioneren van de gemeente Groningen te versterken en de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen te … Lees verder

Regisseur Binnenstad Tilburg

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft als taak het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en het verhogen van de leefbaarheid in de meest brede zin in de hele binnenstad. Met een team van specialisten wordt daaraan gewerkt. Ruim 600 ondernemers en 150 vastgoedeigenaren dragen daar via een collectieve financiering (Ondernemersfonds en Bedrijveninvesteringszone) aan … Lees verder

Binnenstadsvisie Delft

Eind 2012 is de binnenstadsvisie Delft ‘Vitaal en Gastvrij’ opgesteld. Doelstelling van de binnenstadsvisie is het versterken van de bezoekersfunctie van de binnenstad om zo de verdiencapaciteit van de binnenstad te vergroten: meer bezoekers, hogere bestedingen en hogere waardering.
Er zijn vier programmalijnen met een horizon tot 2020.

Lees verderBinnenstadsvisie Delft