Benieuwd wat StadsKracht voor u kan betekenen?

StadsKracht adviseert en begeleidt overheden, marktpartijen en intermediairs op de thema’s (binnen-)stedelijke ontwikkeling, retail, centrummanagement en ondernemersfondsen.

StadsKracht, opgericht in 2015 door Stefan van Aarle, is het resultaat van een lang gekoesterde wens om zijn passie voor retail en centrumgebieden uit te oefenen in een eigen onderneming. “Verspreid over Nederland en België heb ik overheden/retailers en centrummanagement organisaties geadviseerd om centrumgebieden beter te laten functioneren”, aldus Stefan.
Een centrum vormt een complex organisme waar op strategisch en operationeel niveau dagelijks uitdagingen liggen. In de samenwerking van alle stakeholders die ‘leven’ in een centrumgebied ligt mijn uitdaging. StadsKracht adviseert overheden, retailers, vastgoedeigenaren en intermediairs. Daarnaast is StadsKracht op locatie in binnensteden inzetbaar als regisseur. De laatste jaren bijvoorbeeld in Tilburg, Oosterhout en Arnhem.

StadsKracht staat voor passie voor de (binnen)stad en daadkrachtig handelen. Sinds oprichting in 2015 is StadsKracht betrokken geweest bij allerlei vraagstukken op het snijvlak van centrumontwikkeling, ruimtelijke ordening, retail, vastgoed en samenwerking. Variërend van opgaven in kleine kernen tot opgaven in de grootste Nederlandse binnensteden. Het onderscheidende profiel komt tot uiting in een brede kennis van theorie/beleid, kennis van de de laatste trends/ontwikkelingen, een ruime praktijkgerichte ervaring en bovenal aandacht voor een zorgvuldig proces. Realiteitszin is een terugkerend handelingsperspectief. Niemand heeft baat bij adviezen die niet uitvoerbaar zijn. Tot slot zit pragmatisch handelen in het DNA van StadsKracht. Dat vertaalt zich in een ‘hands-on-mentaliteit’ in combinatie met een oplossingsgerichte benadering.

Hieronder een opsomming met toelichting van de verschillende diensten die StadsKracht levert.

Neem vrijblijvend contact op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Centrummanagement

Steden kunnen niet zonder een professioneel beheer van een centrum. Gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren participeren in vrijwel alle Nederlandse centrumgebieden in een vorm van centrum-/ of binnenstadsmanagement.
StadsKracht adviseert opdrachtgevers in de voorbereidende fase maar is zelf ook op uitvoerend niveau actief als kwartiermaker of manager.


Ondernemersfondsen

Projecten in binnensteden komen niet van de grond zonder financiële middelen. Tegenwoordig zijn collectieve financieringsmethoden in centra, met een verzamelterm ‘ondernemersfondsen’ genoemd, niet meer weg te denken. StadsKracht is actief bij het opzetten, faciliteren en het evalueren van fondsen. Of het nu gaat om de reclamebelasting of de Bedrijveninvesteringszone (BIZ), betrekking heeft op documentatie of draagvlakcreatie; StadsKracht staat u in alle stappen van het proces bij.


Binnenstadsbeleid en centrumvisies

Succesvolle binnensteden en dorpscentra werken op basis van een krachtig beleidskader. Een lange termijn programma waarin de ‘stip op de horizon’ is vastgelegd. Ruimtelijk, functioneel en organisatorisch. StadsKracht draagt daaraan bij op strategisch en operationeel niveau. Denk daarbij aan het opstellen van een centrumvisie met een concrete uitvoeringsagenda of een scan van de toekomstbestendigheid van één of meerdere deelgebieden.


Transformatie

Winkelcentra en binnensteden veranderen in hoog tempo van plekken waar het enkel draait om winkels en ‘kopen’ naar plekken waar het ‘verblijven’ centraal staat. In de literatuur vaak omschreven als het proces van ‘place to buy’ naar ‘place to be’. De essentie is dat niet alleen de functies de aantrekkelijkheid van een gebied bepalen maar veel meer de kwaliteit van de openbare ruimte en sociale componenten. Voor alle beleidsbepalers en -beïnvloeden is het zaak om over deze transformatie na te denken.
Maar transformatie betekent op veel plekken ook simpelweg snijden in het winkelbestand. Met name in middelgrote centrumgebieden is er geen gezonde balans meer tussen aanbod en vraag. Vastgoedtransformatie is dan noodzakelijk. StadsKracht is actief op al deze terreinen.

Lezingen en presentaties

Met regelmaat verzorgt StadsKracht inhoudelijke lezingen/presentaties over de wereld van binnensteden/dorpscentra en het belang van samenwerken. Met een combinatie van theoretische kennis en praktijkgerichte ervaringen worden deskundigheid en passie overgebracht aan het publiek. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld ondernemers(verenigingen), vastgoed collectieven en beleidsambtenaren.


Retail en detailhandel

StadsKracht verricht al jarenlang diverse typen onderzoek in de retailsector, variërend van sectorale structuurvisies tot branchegerichte vraagstukken (zoals supermarkten). Concrete producten zijn bijvoorbeeld locatieonderzoeken en ruimtelijke onderbouwingen.
De retailsector is een ongekend dynamische speelveld. Nieuwe concepten komen en gaan. De dynamiek hoort naar de visie van StadsKracht op verantwoorde wijze en binnen kaders gefaciliteerd te worden op de daarvoor bestemde kansrijke locaties. Stilstand is achteruitgang. De consument verwacht vernieuwing en verrassing. Maar wel enkel op kansrijke plekken in de structuur. Andere plekken dienen getransformeerd te worden.

Referenties

Visie kernwinkelgebied Harlingen

StadsKracht gaat vanaf medio 2023 aan de slag met visie op het kernwinkelgebied in de gemeente Harlingen. In 2022 heeft de nieuwe gemeenteraad van Harlingen het zogenaamde ‘Akkoord op hoofdlijnen 2022-2026’ vastgesteld. Met het hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op zeven inhoudelijke thema’s, waar de binnenstad (specifiek het kernwinkelgebied) er één van is. Doel van de opgave … Lees verder

Evaluatie Binnenstadfonds Nijmegen

In 2019 is de reclamebelasting ingevoerd in de binnenstad van Nijmegen om geld beschikbaar te stellen voor het structureel financieren van de projecten van het Binnenstadfonds via het Huis voor de Binnenstad. Het doel is om het economisch functioneren van de binnenstad te verbeteren met projecten als marketing, aankleding en evenementen. StadsKracht heeft de evaluatie uitgevoerd en … Lees verder

Doorontwikkeling Ondernemersfonds Groningen

Het Ondernemersfonds Groningen functioneert al ruim tien jaar. In die tien jaar is duidelijk gebleken dat het ondernemersfonds en de onderlinge samenwerking kan rekenen op breed draagvlak. Iets dat in een eerdere evaluatie (2017) ook al is gebleken. De tijd staat echter niet stil. De gezamenlijke uitdagingen veranderen, ambities verschuiven en men leert steeds meer … Lees verder