Visie kernwinkelgebied Harlingen

Expertise: Centrumvisie
Opdrachtgever: Gemeente Harlingen
Jaar: 2023

StadsKracht gaat vanaf medio 2023 aan de slag met visie op het kernwinkelgebied in de gemeente Harlingen. In 2022 heeft de nieuwe gemeenteraad van Harlingen het zogenaamde ‘Akkoord op hoofdlijnen 2022-2026’ vastgesteld. Met het hoofdlijnenakkoord wordt ingezet op zeven inhoudelijke thema’s, waar de binnenstad (specifiek het kernwinkelgebied) er één van is. Doel van de opgave is om te komen tot een ruimtelijk-functionele invulling van de verschillende centrumlocaties, die zo goed mogelijk bijdraagt aan het (economisch) functioneren, de leefbaarheid en de algehele uitstraling van het centrumgebied van Harlingen. Afronding is medio 2024 voorzien.