Evaluatie Binnenstadfonds Nijmegen

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Huis voor de Binnenstad Nijmegen
Jaar: 2023

In 2019 is de reclamebelasting ingevoerd in de binnenstad van Nijmegen om geld beschikbaar te stellen voor het structureel financieren van de projecten van het Binnenstadfonds via het Huis voor de Binnenstad. Het doel is om het economisch functioneren van de binnenstad te verbeteren met projecten als marketing, aankleding en evenementen. StadsKracht heeft de evaluatie uitgevoerd en onlangs zijn de adviezen behandeld door het College van B&W van de gemeente. Voorstel van het College is om het Binnenstadsfonds voor een periode van minimaal 4 jaar voort te zetten omdat ondernemers tevreden zijn met het instrument. Partijen spreken de ambitie uit om de opbrengsten uit het fonds te verhogen.