Evaluatie Ondernemersfonds Delft 2022

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Ondernemersfonds Delft
Jaar: 2022

Het Ondernemersfonds Delft is sinds 2011 actief en heeft als hoofddoel het ondernemingsklimaat in de gemeente Delft te versterken. Met bijbehorende subdoelen als het (economisch) functioneren van de ondernemers bevorderen, samenwerkingsverbanden tussen stakeholders versterken en winkel- en werkgebieden aantrekkelijk maken en houden voor inwoners, overige bezoekers en werknemers. De financiële voeding onder het fonds is een verhoging van de OZB voor niet-woningen. Middels een systeem van trekkingsrechten worden de middelen verdeeld over diverse geografische gebieden.

De laatste evaluatie van het Ondernemersfonds dateert uit 2017 (eveneens uitgevoerd door StadsKracht). Op basis daarvan is een nieuw Convenant opgesteld tussen het Ondernemersfonds en de gemeente Delft. Een belangrijk onderdeel is dat op basis van de evaluatie het Ondernemersfonds is verlengd voor onbepaalde tijd.

In dat Convenant is tevens de afspraak gemaakt om in 2022 opnieuw te evalueren met aandacht voor het draagvlak onder de Delftse ondernemers, de verrichte bestedingen en de behaalde resultaten in de werkgebieden/sectoren. Niet om het Ondernemersfonds ter discussie te stellen maar om eens in de 4 tot 5 jaar onafhankelijk te laten beoordelen of het fonds nog goed functioneert en waar er eventuele verbeteringen mogelijk zijn.