Procesmanager centrum Blerick

Expertise: Centrumvisie
Opdrachtgever: Gemeente Venlo
Jaar: 2022, 2023

In opdracht van de TaskForce Blerick heeft StadsKracht in 2021 de visie voor het centrum van Blerick in de gemeente Venlo herijkt. Een centrum waarin momenteel fors wordt geïnvesteerd met de uitvoering van het Centrumplan. Aan het Laurentiusplein worden commerciële voorzieningen en woningen toegevoegd, waarvan de uitbreiding van het modewarenhuis van Berden een belangrijk onderdeel is. In combinatie met een ‘beleef supermarkt’ ontstaat een aantrekkelijk cluster voor bezoekers van het centrum.

Investeringen zijn de komende jaren vooral nodig in een aantrekkelijke openbare ruimte zodat de verschillende deelgebieden in het centrum beter met elkaar verbonden worden. Bovendien ontstaat hierdoor de kans om het lokale verleden beter zichtbaar te maken.

Het draagvlak voor de visie is groot getuige het feit dat er door de gemeente op investeringen wordt voorgesorteerd in de Kadernota.

Een gebiedsopgave is ook in het centrum van Venlo aanwezig. Vandaar dat de bureaus Vierders, Gebiedsvitaminen en StadsKracht de krachten hebben gebundeld om de visies in Venlo en Blerick te vertalen in concrete projecten. In 2022 en 2023 wij gezamenlijk met deze opdracht van de gemeente Venlo aan de slag.