Aanpak werklocaties Nijmegen

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Economisch Collectief Nijmegen
Jaar: 2022

Het Economisch Collectief Nijmegen (ECN) is de koepel van ondernemers- en bedrijventerreinverenigingen en de ondernemers in Nijmegen.

Een aantal ontwikkelingen is voor ECN aanleiding geweest om een verkenning te laten uitvoeren onder de verenigingen naar het draagvlak voor een gezamenlijk strategisch programma werklocaties. Dit waren o.a. de volgende ontwikkelingen:

  • Er komen door de energietransitie grote vraagstukken (verduurzaming, zero-emissie, circulariteit etc.) op ondernemers af die op werklocatie niveau alleen met meer professionele ondersteuning effectief aangepakt kunnen worden.
  • Bedrijventerreinen staan onder druk van andere functies met name van woningbouw.
  • De hoofddoelstelling van (banen)groei maakt plaats voor een focus op structurele arbeidsmarkt krapte.

Samen met BRO Adviseurs is een eerste inventarisatieronde afgerond. Er zijn feiten en cijfers van de bedrijventerreinen in beeld gebracht en daarnaast zijn de standpunten bij de verschillende verenigingen opgehaald.

Momenteel werken wij gezamenlijk aan een nieuw strategisch programma met aandacht voor organisatie en financiering.