Verlenging BIZ Deventer

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Deventer Binnenstadsmanagement (SDBM)
Jaar: 2021-2022

StadsKracht heeft in 2022, in co-productie met lokale stakeholders zoals het Deventer Binnenstadsmanagement en de gemeente Deventer, het proces begeleid om tot een verlenging van twee Bedrijven Investeringszones in de binnenstad te komen.

Over de eerste vijf BIZ jaren is ruim € 2,0 miljoen geïnvesteerd in de binnenstad. Middelen die o.a. gaan naar marketing, de aanpak van leegstand en professioneel binnenstadsmanagement.

Doorontwikkeling kan niet zonder een goede evaluatie. De afloop van de eerste BIZ periode is een heel logisch moment om lessen te trekken uit de eerste vijf jaren en deze te vertalen in nieuwe meerjarenplannen. Deze zijn hier te vinden.

In het najaar van 2022 is de nieuwe BIZ stemming succesvol doorlopen. Een grote meerderheid van ondernemers en vastgoedeigenaren ondersteunt de nieuwe plannen waardoor de BIZ per 2023 wordt gecontinueerd.