Evaluatie Ondernemers Fonds Assen

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Ondernemers Fonds Assen
Jaar: 2021

Het Ondernemers Fonds Assen (OFA) is sinds 2011 actief en heeft als hoofddoel het ondernemingsklimaat in de gemeente Assen te versterken. Met bijbehorende subdoelen als het (economisch) functioneren van de ondernemers bevorderen, samenwerkingsverbanden tussen stakeholders versterken en winkel- en werkgebieden aantrekkelijk maken en houden voor inwoners, overige bezoekers en werknemers. De financiële voeding onder het fonds is een verhoging van de OZB voor niet-woningen. 

Er zijn diverse onderzoeksmethoden toegepast. De eerste stap focust zich op het analyseren van de kwantitatieve prestaties en het functioneren van het OFA in de periode 2017-2021. Vervolgens zijn direct betrokken stakeholders middels individuele en groepsgesprekken bevraagd over onder andere de prestaties, werkwijze en de samenwerking binnen het OFA. Tot slot zijn de bevindingen, conclusies en aanbevelingen in de derde stap gedocumenteerd.

De evaluatie toont aan dat er diverse uitdagingen aanwezig zijn om de effectiviteit van de middelen die beschikbaar zijn binnen het Ondernemersfonds te vergroten. Die uitdagingen zijn deels organisatorisch van aard, maar ook procesmatig, inhoudelijk en budgettair.

De evaluatie is hier in te zien.