Centrumvisie Drachten

Expertise: Centrumvisie
Opdrachtgever: Gemeente Smallingerland
Jaar: 2021-2022

StadsKracht heeft in 2021 en 2022 een centrumvisie met uitvoeringsprogramma voor Drachten in de gemeente Smallingerland opgesteld. Drachten is een regionaal verzorgend centrum centraal gelegen in Friesland met volop specifieke kwaliteiten. Maar ook met uitdagingen. Zo is er een forse leegstand in bepaalde delen van het centrum. Kortom: er is behoefte aan een integrale ontwikkelingsrichting, met een concreet actieprogramma. Afronding staat gepland in het voorjaar van 2022. 

De visie en programma centrum Drachten kwam tot stand met inbreng van diverse betrokkenen uit het centrum, waaronder vertegenwoordigers van de winkeliersvereniging Ha&Ie, de horeca, de culturele sector, vastgoedeigenaren én de gemeente Smallingerland. Begin 2022 konden belangstellenden tijdens de webinar ‘Toekomst centrum Drachten’ vragen stellen en input aandragen voor de plannen. Ook is er een brede enquête gehouden onder bezoekers van het centrum en ondernemers. Dit alles leverde een waardevolle inbreng voor de visie.

Na een positief raadsbesluit wordt het programma verder uitgewerkt. Het doel is om daar in de tweede helft van 2022 al mee te beginnen. De financiële middelen voor het uitwerken van het programma tot gebiedsplannen en concrete maatregelen zijn beschikbaar.

Bekijk hier de visie.