Centrumvisie Blerick

Expertise: Centrumvisie
Opdrachtgever: TaskForce Blerick
Jaar: 2021

In opdracht van de TaskForce Blerick heeft StadsKracht samen met bureau RuimteVerhaal de visie voor het centrum van Blerick herijkt.

Blerick is een Middeleeuwse nederzetting aan de rivier de Maas. Een deel van deze geschiedenis is nog altijd zichtbaar in het huidige centrum. Maar het centrum van Blerick kent vandaag de dag ook de nodige knelpunten, zoals de oplopende leegstandscijfers.

De nieuwe visie komt kort gezegd neer op 3 strategische stappen.

Stap 1. Focus je vooral op de halters – je zou kunnen zeggen de subcentra – van het centrum. De Wieën voor dagelijkse boodschappen in brede zin en Berden c.q. het Laurentiusplein als het hart van de fun;

Stap 2. Zet in het gebied tussen de twee halters in op functieverbreding. Ga op zoek naar allerlei openbare en semi-openbare functies, zoals een huisarts, fysio, kapper en tandarts;

Stap 3. Maak memorabele plekken door te investeren in de openbare ruimte en het zichtbaar maken van de eigen identiteit. Plekken waar bezoekers graag komen en verblijven. Bijvoorbeeld op de Carleysplaats. Momenteel een plein vol auto’s in het hart van een centrum, terwijl juist deze plek potentie heeft om een prettige verblijfsplaats vol ontmoeting te worden (zie impressie). Ook het Antoniusplein en het terrein van de Sint-Antonius van Paduakerk zijn kansrijk om te versterken. Op deze locatie stond een Middeleeuwse kerk: de Lambertuskerk.

Bekijk het interview met StadsKracht op Omroep Venlo.