Evaluatie Stichting Ondernemersfonds ‘s-Hertogenbosch

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch
Jaar: 2018

In april 2014 is in de binnenstad van ‘s-Hertogenbosch een Ondernemersfonds ingevoerd. Het fonds wordt gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting.

De gemeente ‘s-Hertogenbosch int de reclamegelden en keert deze als een subsidie uit aan de Stichting Ondernemersfonds ‘s-Hertogenbosch (SOCH). In het convenant dat is gesloten tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de SOCH is vastgelegd dat het Ondernemersfonds na enkele jaren wordt geëvalueerd. StadsKracht heeft deze evaluatie uitgevoerd. Het onderzoek heeft plaatsgevonden door financiële prestaties in kaart te brengen, gesprekken te voeren met betrokkenen en een vragenlijst uit te zetten onder alle aanslagplichtigen. In de conclusies en aanbevelingen zijn handreikingen geformuleerd voor het toekomstig functioneren en is ook nadrukkelijk de relatie gelegd met het Centrummanagement in ‘s-Hertogenbosch.