Succesfactoren voor collectieve interventies in binnenstedelijke winkelgebieden

Welke interventies hebben (op lange termijn) de meeste toegevoegde waarde voor (de stakeholders van) de binnenstad? Dat is een vraag waar veel collectieven in binnen­ en buitenland een antwoord op zoeken. De expertgroep Future Retail City Center van Shopping­ Tomorrow wil collectieven in binnensteden helpen met het beantwoorden van deze vraag en heeft onderzoek gedaan naar zowel nationale als internationale best (en worst) practices van interventies. Onder andere aandacht voor de binnensteden van Tilburg en Oosterhout.

LEES HET ARTIKEL