Doorontwikkeling Ondernemersfonds Arnhem

Expertise: Ondernemersfondsen
Opdrachtgever: Stichting Ondernemersfonds Arnhem
Jaar: 2017

Het bestuur van de De Stichting Ondernemersfonds Arnhem onderzoekt hoe de organisatie versterkt kan worden.

StadsKracht is vanwege ervaringen met fondsvorming gevraagd het bestuur te inspireren in een tweetal bijeenkomst. Uiteindelijk hebben de sessies geleid tot aangepaste ambities, uitgangspunten en toetsingskaders die door StadsKracht zijn opgesteld.