Regisseur Binnenstad Tilburg

Expertise: Centrummanagement
Opdrachtgever: Binnenstad Management Tilburg
Jaar: 2015-2019

Het Binnenstad Management Tilburg (BMT) heeft als taak het bevorderen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad en het verhogen van de leefbaarheid in de meest brede zin in de hele binnenstad.

Met een team van specialisten wordt daaraan gewerkt. Ruim 600 ondernemers en 150 vastgoedeigenaren dragen daar via een collectieve financiering (Ondernemersfonds en Bedrijveninvesteringszone) aan bij. Natuurlijk investeert ook de gemeente Tilburg mee. De binnenstad staat volop in de schijnwerpers aangezien er momenteel ruim 200 miljoen Euro wordt geïnvesteerd in een verbeterde stedenbouwkundige structuur (het zogenaamde ‘winkelrondje’). Als regisseur ben ik verantwoordelijk geweest voor het professionaliseren van de samenwerking en op strategisch en operationeel niveau uitvoeren van projecten. Het was mijn taak verbindingen te leggen, stakeholders te activeren en te enthousiasmeren, nieuwe projecten op te starten en te fungeren als het centrale aanspreekpunt.