Evaluatie Centrummanagement Boxmeer

Expertise: Centrummanagement
Opdrachtgever: Gemeente Boxmeer
Jaar: 2017

In 2011 is het ‘Businessplan Centrummanagement Boxmeer’ opgesteld. In het businessplan worden de gezamenlijke visie, ambities en doelstellingen voor het centrum van Boxmeer gepresenteerd.

Het businessplan geeft inzicht in het centrummanagement, het profiel, het streefbeeld van het centrum van Boxmeer, het programma, de organisatiestructuur, de financiering van het centrummanagement en de wijze waarop centrummanagement wordt ingesteld. In 2017 werd het centrummanagement door StadsKracht geëvalueerd.